Főoldal > Cikkek > Szállodák és panziók fejlesztéseire lehet pályázni a Sopron-Fertő térségben február 1-től!

Cikkek, Hírek

Szállodák és panziók fejlesztéseire lehet pályázni a Sopron-Fertő térségben február 1-től!

2018. január 17.

Megjelent a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található szállodák és panziók felújításáról és új szálláshelyek létesítéséről szóló felhívás. A támogatási intenzitás maximum 45%. A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új kereskedelmi szálláshelyek kialakítása, meglévő szálláshelyek felújítása.

1.) Új szálláshely létrehozása esetén:

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat, egyéni cégeket),
 • befektetési alapok és az azok nevében eljáró alpkezelők,
 • költségvetési szervek és intézményeik, valamint az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok,
 • önkormányzatok és intézményeik, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok,
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek,
 • egyházi jogi személyek.
 
A támogatási konstrukció keretében a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshelytípus közül az alábbi kategóriához kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető megtámogatás:
 • 3-5*-os szálloda
 • 3-4*-os panzió
 
Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) nyilatkoznia kell, hogy:
 
 • legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, vagy – projektcég esetén – kizárólag a pályázati cél elérése érdekében alakult. vállalnia kell, hogy:
 • a Hotelstars Union egységes szálláshelyminősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét legkésőbb a projektzáró beszámoló benyújtásáig, Hotelstars 3*-5* vagy „Panzió csillaggal” 3*-4* minősítést szerez.
 • szállodák esetében évi 365 napig, panziók esetében legalább évi 270 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja
 

Támogatható tevékenységek:

 • új kereskedelmi szálláshelyek létesítése 
 • a korábban legalább 1 évig szálláshelyként (szálloda, vagy panzió) működő, de a támogatási igény benyújtásakor üzemeltetési engedéllyel 2018. január 1. óta nem rendelkező szálloda vagy panzió átalakítása, felújítása, bővítése
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding);
 • kereskedelmi szálláshelyen nyújtott bor-, lovas-, kerékpáros-, túra kajakkenu, vitorlás, természetjáró turizmus -szolgáltatások fejlesztése;
 • a szálláshellyel közös üzemeltetésben levő vendéglátó egység kialakítása;
 • épületek energiahatékony működését javító beruházások;
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver- és/vagy hardwarebeszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • akadálymentesítés.
 
Támogatás intenzitása: 45%
 
Regionális beruházási támogatási jogcím esetében a regionális támogatási térkép szerint nagyvállalatoknak nyújtható maximális támogatási intenzitások: Nyugat-Dunántúl 25%, A regionális támogatási térkép alapján adható maximális támogatás intenzitás kisvállalkozás esetében + 20%-al, középvállalkozás esetében +10%-al emelhető.
Új szállodák létesítése esetén (3-5*-os szállodák): 250 millió – 3 milliárd Ft.
Új panzió létesítése esetén 25 millió - 315 millió Ft.
 
Támogatási igények benyújtására 2018. február 1. és 2018. március 14. közötti időszakban van lehetőség.
 

2.) Meglévő szálláshely fejlesztése esetén:

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat, egyéni cégeket)
 • befektetési alapok és az azok nevében eljáró alapkezelők
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek
 
Támogatási igényt olyan meglévő szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik. A Kezelő szerv fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshely tényleges üzemelését más módon, akár a támogatói döntést megelőzően is ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ez alapján is meghatározhatja.
 

Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

 • rendelkezik a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább egy lezárt üzleti évvel
 • a Hotelstars Union egységes szállodai minősítési rendszerében minősítteti szálláshelyét a pályázat benyújtásáig,
 • a projekt zárásáig a Hotelstars Union egységes szállodai minősítési rendszerében legalább 3*-os minősítést szerez,
 • évi 365 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
 • a vállalt nyitva tartott napokra a minimum 50 %-os kihasználtságot vállalja.
 •  

Támogatható tevékenységek:

 • meglévő kereskedelmi szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig. A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness és konferenciaszolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra;
 • meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); maximum 150 szobáig
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések; az elszámolható beruházási összköltség maximum 20%-ig. A 20%-os korlát nem vonatkozik kültéri wellness, medencék fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;
 • építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei
 • Amennyiben a támogatást igénylő az önállóan támogatható tevékenységek közül nem választja a 3. vagy 4. sorszámú tevékenységet, az alábbi négy kritérium közül legalább kettőre vonatkozó vállalást kell tennie:
 • A projekt keretében az elszámolható költségek legalább 40%-át a 2. önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódó beruházásokra fordítja.
 • Az üzleti tervben bemutatott és alátámasztott jelenlegi éves nyitvatartási napjainak számát legalább 60 nappal emeli.
 • Az üzleti tervben hitelt érdemlően, megalapozott előrejelzések alapján bemutatja, hogy milyen új célcsoportok bevonását tervezi, és a célcsoport megszólítását milyen új szolgáltatásokkal, és milyen marketingtevékenységgel tervezi.
 • A jelenlegi Hotelstars minősítéséhez képest eléri legalább a superior minősítést a projekt végére, VAGY amennyiben már superior minősítéssel rendelkezik, akkor a projekt végére csillagugrást ér el, VAGY az adott meglévő kategórián belül legalább 50 plusz pontot ér el a pályázat benyújtásának időpontjába meglévő Hotelstars pontjaihoz képest, és aszerint minősítteti magát és ezen minősítést a fenntartási idő végéig fenntartja.
 
 
Támogatás intenzitása: maximum 45%
 
Regionális beruházási támogatási jogcím esetében a regionális támogatási térkép (37/2011. Korm. rendelet 25. §) szerint nyújtható maximális támogatási intenzitások:
Nyugat – Dunántúl 25%,
A regionális támogatási térkép alapján adható maximális támogatás intenzitás
 • kisvállalkozás esetében + 20%-kal,
 • középvállalkozás esetében +10%-kal emelhető,
de összességében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
Szállodák 150 szobáig: 16 millió Ft -1,5 milliárd Ft.
 
Maximálisan elszámolható beruházási költség:
 • 3*-os szálloda: 320 000 Ft/m2
 • 4*-os szálloda: 400 000 Ft/m2
 • 5*-os szálloda: 480 000 Ft/m2
 
 
Támogatási igények benyújtására 2018. február 01. és 2018. március 14. közötti időszakban van lehetőség.
 
Forrás: palyazatihirek.eu

További Cikkek, Hírek

Uniós pályázatból fejleszt? - Sok fontos szabályra is figyelni kell mostantól

2018. február 7.

A napokban több olyan közlemény is megjelent a kormány hivatalos uniós pályázati oldalán, amely pénzügyi elszámolási szabályrendszerek megjelenésére, illetve a csekély összegű támogatási szabályrendszer frissített összesítőjére hívja fel a figyelmet, így ezeket egy csokorba gyűjtve mi is felhívjuk a figyelmet. Tovább olvasom >

Heteken belül kiírják a régóta várt munkahelyi képzési EU-pályázatokat

2018. január 30.

Heteken belül a tavaly tervezett keretekkel kiírják a munkahelyi képzési EU-pályázatokat a kkv-knak és a nagyvállalatoknak, így összesen 40,5 milliárd forintos forrásról lesz szó és a feltételek úgy lesznek kitalálva, hogy meg lehessen előzni a visszaélési kísérleteket - jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Világgazdaságnak. Tovább olvasom >

ÚJ pályázat - szállodák és panziók létesítésére és felújítására a Balaton térségében!

2018. január 18.

Új pályázatokkal bővült a Kisfaludy Program, melynek keretében a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben is lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni szálláshelyek létesítésére és szállodák felújítására. Az igényelhető támogatás új szálloda létesítése esetén minimum 250 millió, maximum 3 milliárd forint, új panzió létesítése esetén minimum 25 millió, maximum 315 millió forint, míg a támogatás intenzitása maximum 60%. Szállodák felújításához 16 millió forint és 1,5 milliárd forinti összegre lehet pályázni, maximum 70%-os támogatási intenzitással. A pályázatok benyújtása 2018. március 14-ig lehetséges. Tovább olvasom >

Napelemre vagy ablakcserére pályáznál? - Hatalmas lazításról döntöttek!

2018. január 15.

Az eddigi 2 millió forintról 5 millió forintra emelték azt a határt, amely alatt még nem kell a felvett hitelre ingatlanfedezetet bevonni a lakossági energiahatékonysági pályázatnál, sőt most már más ingatlant is elfogadnak fedezetként, mint amelyen a beruházás megvalósul - többek között ezekről a jelentős szabálylazító lépésekről döntött minap az uniós pályázat kiírója. Az is fontos, hogy míg eddig csak 300 ezer forintig engedték, mostantól akár már 1,5 millió forintnyi készpénzes számlát is elfogadnak a beruházás keretében. Az egész ország területén elérhető pályázat vonzerejét számos további, a lakosság számára kedvező módosítás is növeli. Tovább olvasom >

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Bővebben. Elfogadom